بی مزه بازی

۱-اگه گفتین یک فیل بره بالای درخت چی می شه؟ ۲-اگه سه تا فیل بره بالای درخت چی می شه؟ ۳-اگه ۵ تا فیل بره بالا چی؟ ۴-حالا یک فیل چطوری میتونه از رو درخت بیاد پائین؟ ۵-چطوری ۵تافیل سوار یک فولکس میشن؟ ۶-چطوری ۳۰تا فیل سوار بنز میشن؟ ۷-چطور میشه که یک برگ بیفته…

Read More

سیمین بری گل پیکری آری

Mehdi Saeidi · سیمین بری گل پیکری آری سیمین بری گل پیکری آریاز ماه و گل زیباتری آریهمچون پری افسون گری آریدیوانه‌ی رویت منم چه خواهی دگر از منسرگشته‌ی کویت منم نداری خبر از من هر شب که مه در آسمان گردد عیان دامن کشانگویم به او راز نهان که با من چه‌ها کردیبه جانم…

Read More

ساقیا برخیز و در ده جام را

ساقیا برخیز و دَردِه جام را خاک بر سر کن غم ایام را ساغر می بر کفم نِه تا ز بَر بَرکِشم این دلق اَزرَق‌فام را گر چه بدنامی‌ست نزد عاقلان ما نمی‌خواهیم ننگ و نام را باده دَردِه چند از این باد غرور خاک بر سر نفس نافرجام را دود آه سینهٔ نالان من…

Read More

شعر کوچه، فریدون مشیری

بی تو، مهتاب‌ شبی، باز از آن کوچه گذشتمهمه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتمشوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودمشدم آن عاشق دیوانه که بودم.در نهانخانه جانم، گل یاد تو درخشیدباغ صد خاطره خندیدعطر صد خاطره پیچید :یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیمپر گشودیم و در آن…

Read More