۱-اگه گفتین یک فیل بره بالای درخت چی می شه؟ ۲-اگه سه تا فیل بره بالای درخت چی می شه؟ ۳-اگه ۵ تا فیل بره بالا چی؟ ۴-حالا یک فیل چطوری میتونه از رو درخت بیاد پائین؟ ۵-چطوری ۵تافیل سوار یک فولکس میشن؟ ۶-چطوری ۳۰تا فیل سوار بنز میشن؟ ۷-چطور میشه که یک برگ بیفته…

Read More