۱-اگه گفتین یک فیل بره بالای درخت چی میشه؟۲-اگه سه تا فیل بره بالای درخت چی میشه؟۳-اگه ۵تا فیل بره بالا چی؟۴-حالا یک فیل چطوری میتونه از رو درخت بیاد پائین؟۵-چطوری ۵تافیل سوار یک فولکس میشن؟۶-چطوری ۳۰تا فیل سوار بنز میشن؟۷-چطور میشه که یک برگ بیفته روی یک سوسمار و سوسمار له بشه؟۸-چرا فیل از…

Read More