احسان محمد بیگلو

رزومه

تجربه کاری

الان - 1395

Full Stack Developer

Freelance

طراحی و پیاده سازی وبسایت
طراحی و پیاده سازی CRM اختصاصی
توسعه رابط کاربری

1394- 1393

Backend Developer

تیناب

1392- 1391

Android Developer

HyperOffice

1390- 1389

Backend and Frontend Developer

HyperOffice

1389 - 1387

توسعه دهنده فرانت اند

HyperOffice

1385 - 1382

مدیر شبکه

دانشکده برق دانشگاه شریف

مهارت ها

HML

CSS, Bootstrap

Java Script, jQuery, VueJS

PHP, Laravel

Wordpress

SQL, MySQL, MariaDB

MongoDB